Kosten en vergoedingsmogelijkheden

€ 99-        Consult (twee keer een half uur) op het consultatiebureau:

                  (€ 53   en 46)

€ 135,-       Huisbezoek    (€10 extra per 10 km buiten Zutphen)                            

€ 25           Telefonisch- of mailconsult Marije

€ 28           Telefonisch- of mail consult Loes of recept buiten CB.       

€ 45, -         Eenmalige bijdrage inschrijving €45,00

€ 30,-          Inschrijving tweede of volgend kind uit zelfde gezin 

€ 145,         (2x 72,50,-) Prenataal consult. De lengte van dit consult is ruim                                    een uur en is inclusief de recepten die worden verstrekt


Het bedrag van de consulten kan aan het eind worden gepind. De zelfde dag krijgt u een factuur per mail.

Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u deze facturen declareren, als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Twee handige websites zijn zorgwijzer.nl en overstappen.nl 

Zorgverzekeraars hanteren een zorggids (waar alle gecontracteerde zorgverleners in opgenomen zijn) of het lidmaatschap van een beroepsvereniging.


Afmeldingen

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken consult per e-mail afgezegd te worden. Helaas moeten we bij latere afzeggingen de kosten in rekening brengen.


Eenmalige inschrijfbijdrage

Het inschrijfbedrag dekt de kosten van:

  • Het Jeugdgezondheidszorg dossier
  • De Groeiwijzer van nul tot één jaar (Paulien Bom) of de Groeiwijzer van één tot vier jaar (Paulien Bom)
  • Het boekje "Regelmaat brengt rust", een handleiding voor het bieden van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie, van Ria Blom
  • De brochure "Van zuigelingenvoeding tot volwaardige peutervoeding vanuit antroposofische gezichtspunten" van Judy van den Berg en Suzanne van Haaften
  • De brochure "Antroposofische zorg bij kinderziekten"; nr 58  uit de serie gezichtspunten
  • Voorlichtingsmateriaal veilig groot worden
  • Eventuele andere kopieën
  • De administratieve handelingen die de aanmelding met zich meebrengt

U wordt verzocht het inschrijfgeld ruim voor het eerste consult over te maken naar rekening NL94 TRIO 0320270424 op naam van CONSULTATIEBUREAU ZUTPHEN


Onze registratiegegevens

Loes Klinge

Geregistreerd lid AJN (jeugdartsen Nederland)

En aangesloten bij de NVAZ

Geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, NVAA. 

BIG-geregistreerd onder nummer 09032920101

AGB-codes 84-026228 en 84-055925 (praktijk)