Welkom

Sinds januari 2014 is er in Zutphen een antroposofisch consultatiebureau op zelfstandige basis. Dit consultatiebureau voor 0-4 jarigen wordt verzorgd door antroposofisch jeugdarts Loes Klinge en Marije Hoeksema neemt de verpleegkundige taken voor haar rekening.Loes Klinge

Marije Hoeksema   

 


Net als bij elk ander consultatiebureau staat preventieve medische en verpleegkundige zorg voor zuigelingen en peuters centraal. Tijdens de consulten worden de lengte en het gewicht bijgehouden, de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd en is er aandacht voor opvoedkundige vragen.

Daarnaast kijken wij vanuit een antroposofische visie met de ouders mee naar de ontwikkeling en het eigene van hun kind. Ieder kind brengt weer andere vragen en eigenschappen met zich mee. Op deze verschillen in constitutie en temperament proberen we in onze adviezen aan te sluiten.

Thema's die op het antroposofisch consultatiebureau aan de orde kunnen komen zijn nabootsing, rijping, doorwarming, gezonde voeding, kinderziektes, inenten, ritme, inbakeren, kleding en speelgoed van natuurlijke materialen, zintuiglijke indrukken, wikkels en uitwendige toepassingen.

De eigenheid van ieder kind en gezin wordt erkend.

Loes Klinge