Loes Klinge is aangesloten zijn bij de beroepsvereniging NVAZ. U kunt  zich bij een klacht wenden tot de klachtenfunctionaris Mw. Gels Versteegh. Hier treft u de brief aan die de NVAZ hierover heeft opgesteld:

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs wanneer u dit met uw hulpverlener bespreekt. Wanneer uw hulpverlener op de hoogte is van uw onvrede, dan kunt u proberen het samen op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met uw hulpverlener niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Daarbij kan de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris helpen.

Onze klachtenfunctionaris is mw. mr. G.A. Versteegh, advocaat te Zutphen. Mevr. Versteegh is te bereiken op telefoonnummer 06-22103966.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Zij kan proberen te bemiddelen tussen u en uw hulpverlener. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als u met hulp van de klachtenfunctionaris er niet uit komt, zal uw hulpverlener in een schriftelijke mededeling zijn reactie op de klacht aan u laten weten.

Als u het met die mededeling niet eens bent, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie Zorggeschil. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiƫnten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Zorggeschil ( www.zorggeschil.nl ).

Tuchtrecht
Wanneer u uw klacht niet wilt voorleggen aan de geschillencommissie dan kunt u ook een klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege. 
Zie voor meer informatie:  
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-kla...