Aanmelden en tijdelijke wachtlijst

U kunt uw kind aanmelden via onderstaande aanmeldingsformulieren. Wij ontvangen deze aanmelding in onze mailbox en zullen u vervolgens per mail een reactie geven.

Helaas hebben we momenteel een wachtlijst. De nieuwe kinderen die aangemeld worden komen op volgorde van datum aanmelding op de wachtlijst. Pasgeborenen uit gezinnen die reeds ons CB bezoeken worden met voorrang geplaatst. U krijgt bericht van ons, zodra er een plek is vrijgekomen. In de tussentijd adviseren we u het reguliere CB te bezoeken.

U kunt een aanmeldingsformulier opvragen via antrocb@gmail.com

Als u meerdere kinderen aanmeldt verzoeken we u om voor elk kind een nieuw aanmeldingsformulier te gebruiken. 

Ook als u zwanger bent is het belangrijk dat wij vast uw aanmelding ontvangen. We kunnen er in onze planning dan rekening mee houden. 

Onderstaande aanmeldingsformulieren zijn in bewerking. deze dus liever niet gebruiken, maar een formulier opvragen via antroCb@gmail.com