Aanmelden  

U kunt uw kind aanmelden via onderstaande aanmeldingsformulieren. Wij ontvangen deze aanmelding in onze mailbox en zullen u vervolgens per mail een reactie geven.

Soms hebben we tijdelijk een korte wachtlijst. De nieuwe kinderen die aangemeld worden komen op volgorde van datum aanmelding en invullen alle administratie op de wachtlijst. Pasgeborenen uit gezinnen die reeds ons CB bezoeken worden met voorrang geplaatst.  krijgt bericht van ons, zodra er een plek is vrijgekomen. In de tussentijd adviseren we u het reguliere CB te bezoeken.Wilt u aub wel alvast een prenataal consult bij Loes Klinge afspreken via www.loesklinge.nl. Dit vindt bij voorkeur in het TWEEDE trimester plaats.

Als u meerdere kinderen aanmeldt verzoeken we u om voor elk kind een nieuw aanmeldingsformulier te gebruiken. 

Ook als u zwanger bent is het belangrijk dat wij vast uw aanmelding ontvangen. We kunnen er in onze planning dan rekening mee houden.